top of page

Update Covid-19 24 december

Op het overlegcomité van woensdag 22 december werden opnieuw strengere maatregelen aangekondigd om de opmars van de Omicron-variant te vertragen. De sportsector werd gelukkig grotendeels gevrijwaard van bijkomende strenge maatregelen.

We zetten de belangrijkste nieuwe maatregelen, die ingaan vanaf zondag 26 december, voor jullie op een rijtje:

Recreatief en competitief tennis en padel

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Tennis, padel, lessen en competities kunnen op een normale manier plaatsvinden.

Toeschouwers

Publiek is niet langer toegelaten, zowel indoor als outdoor geldt er een verbod. Er zijn 2 uitzonderingen op dit verbod:

 • Voor jeugdspelers tot en met 17 jaar en G-sporters zijn 2 meerderjarige begeleiders toegestaan

 • Bezoekers die deel uitmaken van de horecazaak zijn toegelaten maar onderhevig aan de regelgeving binnen de horeca.

Bijkomende aanbevelingen

Bijkomend worden nog enkele aanbevelingen geformuleerd:

 • Er wordt geadviseerd kleedkamers enkel te gebruiken voor noodsituaties.

 • Een staking van de activiteiten wordt aanbevolen wanneer 1/3 van de deelnemers positief testen of in quarantaine zijn. 

Sportkampen

Sportkampen zijn nog steeds toegestaan, maar enkel zonder overnachting.

Volgende eerder gecommuniceerde maatregelen blijven gelden

De eerder gecommuniceerde maatregelen blijven uiteraard ook gelden:

 • Het plaatsen van CO2-meters is volgens het federale KB verplicht in alle gemeenschappelijke besloten ruimtes, waaronder de indoor sportinfrastructuur en kleedkamers, waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor en periode van langer dan 15 minuten.

  • De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.

  • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.

  • De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1200ppm overschreden, bevelen we aan te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.

  • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van sportinfrastructuur (vanaf 6 jaar). Tijdens het sporten of wanneer men zittend aan tafel zit in de horeca hoeft men geen mondmasker te dragen.
   

 • Voor de horeca van de sportclub gelden de horeca-regels: controle van het Covid Safe Ticket bij de toegang is verplicht vanaf 16 jaar en na 23u00 moet de horeca verplicht sluiten. Op de website van Horeca Vlaanderen vind je meer gedetailleerde info over de coronaregels in de horeca.
   

 • Er is op vandaag  geen wettelijk kader voor gebruik van het Covid Safe Ticket voor deelname aan sportactiviteiten of competitie. Het Covid Safe Ticket mag als gevolg hiervan hiervoor niet gevraagd worden.

 

We rekenen  natuurlijk op de verantwoordelijkheidszin van alle leden elk misbruik of niet naleven van de richtlijnen te melden aan het bestuur zodat iedereen zich veilig kan voelen op onze club. 

 

Samen met jullie hoopt het bestuur op een uitzonderlijk gezond, sportief en fair tennisjaar en hopen we jullie snel terug te zien op onze club.

bottom of page