top of page

Huisreglement

1) De terreinen van de Bierbeekse Tennisclub zijn enkel toegankelijk voor leden van de Bierbeekse Tennisclub, personen die deelnemen aan tornooien of competities en lid zijn van Tennisvlaanderen of eventueel voor gasten die vergezeld zijn met een van deze leden, mits het bestuur hiervan op de hoogte werd gebracht. Er wordt gevraagd dat elke speler lid is van Tennisvlaanderen.

2) Enkel de door het bestuur aangeduide personen mogen tennisles geven op de terreinen.

 

3) Er mag met max. 8 ballen gespeeld worden op een terrein.

 

4) Spelers die aangesloten zijn bij Tennisvlaanderen of AFT kunnen losse terreinen huren op de club mits ze dit per mail of telefonisch aanvragen bij een van de bestuursleden

 

5) Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen op het terrein of daarnaast.

 

6) De spelers zorgen voor aangepaste sportkledij en schoeisel . Enkel tennisschoenen zijn toegestaan, GEEN loopschoenen. Zonder aangepast schoeisel wordt men niet toegelaten op het terrein of kan men gevraagd worden het terrein te verlaten.

7) Bij regen moet men de terreinen verlaten. Er mag pas terug gespeeld worden indien de velden voldoende droog zijn zodat er geen diepe voetsporen zichtbaar zijn bij het betreden van de velden.

8) Bij het beëindigen van het spel wordt het terrein geëffend met het sleepnet. Bij droog weer dienen de velden na elke reservatie besproeid te worden , ook als er regen voorspeld wordt. Wanneer het veld er zeer droog bijligt, eerst sproeien en dan pas vegen (zodat de gravel niet wegwaait)

 

9) Alle afval hoort in de vuilbakken.

10) Als lid ga je akkoord met het ontvangen van informatie per mail over activiteiten van de club. We zullen je informatie nooit doorgeven aan derden. Als je geen informatie wilt van de club, kan je je uiteraard afmelden.

11) Indien de regels niet nageleefd worden, kan het bestuur de toegang tot de club weigeren.

12) Het bestuur kan op elk moment het lidmaatschap weigeren aan bepaalde personen, zelfs nadat het lidgeld betaald is.

13) Publiciteit van derden op en naast de terreinen en in het clubhouse kan enkel mits de toelating van het bestuur. Het bestuur kan ten allen tijden zijn veto stellen om een bepaalde affiche/flyer/banner of andere publiciteit op de club uit te hangen of te verdelen.

bottom of page